ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ

Zwiększona produktywność, która przyniosła te owoce, zmniejszyła także wysiłek fizyczny wydat­kowany w tym skróconym czasie pracy. Powięk­szyła się jednak monotonia pracy. Na skutek me­chanizacji i specjalizacji praca wielu ludzi uległa standaryzacji i stała się mniej urozmaicona. Jej przebieg i rytm jest niezmiennie ustalany przez maszyny, dla ludzkiej inteligencji albo inicjatywy i dla czynności spontanicznych pozostał niewielki margines. Organizacja produkcji taśmowej, obsłu­gująca maszyny i przez maszyny obsługiwana, za­leżna jest od aparatu biurokratycznego i wymaga od każdego robotnika tylko drobnych, w nieskoń­czoność powtarzanych czynności. Monotonię tę czy­ni bardziej posępną rozległy proces produkcji, któ­ry osłabia więź poszczególnych robotników z pro­duktem końcowym i, zaiste, z produkcją jako pro­cesem mającym jakiś sens.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!