ZROZUMIEĆ I PODZIWIAĆ

Zarówno autorzy wycią­gów, jak wyznawcy Hutchinsa hołdują przekonaniu, że w dziedzictwie kulturalnym istnieją dzieła zasad­nicze, znane im i przez nich wydzielone — drogą destylacji, jak mówią autorzy wyciągów; drogą pro­stego wyboru, jak powiada dr Hutchins. Twierdzą stanowczo, że każdy może je zrozumieć, po­dziwiać je i z nich korzystać, jeżeli przeczyta ten sam wybór dzieł, od Arystotelesa po Einsteina, bez żadnego systematycznego wykładu fizyki czy filo­zofii i bez żadnych komentarzy (Hutchins), albo ten sam wybór dokonany wewnątrz dzieł (wyciągi). Już oni za nas dokonali „wyboru”, my możemy się nie trudzić. Kultura została skondensowana i podana w formie pigułek, które my wszyscy możemy przyj­mować dla naszego zdrowia, dobrobytu i mądrości.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)