ZNAKOMITOŚCI

Widzowie mówią znakomitościach po imieniu, pochwalają lub po­tępiają ich „randki”, traktują z mieszaniną miłości, samoidentyfikacji, zazdrości i pogardy — albowiem „The Medium” nauczyło tak okropnej poufałości w stosunku do każdego, że trzeba ogromnej mocy umysłu, aby temu nie ulec. Owe sławy nie są dla nas, ich sług, bohaterami. Lepiej, by ci „prawdziwi” grali samych siebie nie poświęcali sztuce zbyt wiele ze swej rzeczywi­stości. Lepiej też, by i widz grał sam siebie nie tra­cąc zbyt wiele na rzecz sztuki. Zazwyczaj widz znajduje się w połowie drogi pomiędzy oboma świa­tami i nie poświęca należnej uwagi żadnemu z nich. Ta dystrakcja częściowo odwraca jego uwagę, czę­ściowo ją przykuwa, tak że nie jest on zbytnio zaab­sorbowany żadnym z dwóch światów, nie pozwala stawiać sobie zbyt wielkich wymagań przez który­kolwiek z nich.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)