ZMIANY W PODZIALE DOCHODU

Zmiany w podziale dochodu, mobilności i komuni­kacji, owa omawiana już ekonomika produkcji ma­sowej — spowodowały osłabienie wpływów indy­widualnego konsumenta. Ale wpływ konsumentów jako grupy wzmógł się, podczas gdy osłabł wpływ producentów jako grupy.Wraz z wynalezieniem masowych środków prze­kazu stało się możliwe powstanie masowego rynku kulturalnego. Oszczędności, jakie przyniosła maso­wa produkcja samochodów, zostały udostępnione w masowej produkcji rozrywki. Ten nowy masowy rynek zaopatrują producenci kultury popularnej. Kultura popularna nie wzrastaw jakiejś grupie. Jest ona wytwarzana przez jedną grupę — w Hol­lywood albo w Nowym Jorku — i wystawiana na sprzedaż na bezimiennym rynku masowym.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)