ZDOBYWANIE DOŚWIADCZENIA

Szukanie jednak podniety dla niej samej wy­czerpuje pragnienie i impuls, nic nie dając. Chęć zdobycia osobistego doświadczenia zostaje może stłumiona, ale nie zaspokojona, z chwilą kiedy de­generuje się w żądzę sensacji.Poza skróceniem czasu pracy, zmniejszeniem fi­zycznego wysiłku, przedłużeniem czasu przeznaczo­nego na rozrywkę oraz zwiększeniem znużenia i do­chodu produkcja masowa uintensywniła i rozpo­wszechniła mobilność społeczną. Ludność w stopniu dotychczas nie spotykanym skupia się wokół du­żych ośrodków miejskich. Nawet tam, gdzie lud­ność jest rozproszona, komunikacja, która dociera wszędzie, jest szybka i tania, ułatwia dużo częstsze i bardziej zróżnicowane kontakty ze światem ze­wnętrznym niż niegdyś, co prowadzi w końcu do przeciążenia i zatłoczenia środków komunikacji.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)