WIELKIE ZNACZENIE KONSUMENTA

Poeci, jak sądził Shelley, są „nie uznanymi prawo­dawcami świata”. Poeci Shelleya pisali dla tej gar­stki, która zadaje sobie trud zrozumienia ich. Pi­sali dla odbiorcy, który znał i podziela! tradycje przez nich kontynuowane. Wyższą kulturę upra­wiały specjalne instytucje: dwory, klasztory, ko­ścioły, uniwersytety i ludzie, którzy poświęcali ży­cie rozwojowi jej tradycji i nie byli wyizolowani ani otoczeni masami pragnącymi rozrywki. (Poza tym nie było środków pozwalających na zwracanie się do mas.) Artysta nie miał ani potrzeby, ani po­kusy robienia czegokolwiek innego poza tw orzeniem na swoich własnych warunkach. Poeci, malarze i filozofowie żyli w grupach i pochodzili z grup, dla których wytwarzali, tak jak było też w przypadku większości ludzi: chłopów, rzemieślników czy arty­stów.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)