WIEK OBFITOŚCI

Ale w nadchodzącym Wieku Obfitości argument ten tra­ci częściowo siłę przekonywania, jeśli się sięgnie do konkretów. Dlaczego to od dwunastu lat corocznie wzrastają ceny samochodów, tak intensywnie rekla­mowanych? Dlaczego produkty firmowe reklamowa­ne w całej Ameryce kosztują więcej niż wytwarza­ne przez skromne firmy produkty o identycznej ja­kości? Kiedy pismo „Nowoczesny Sprzedawca Pro­duktów Żywnościowych” starało się wyjaśnić wzrost masy prywatnych produktów sprzedawanych w ame­rykańskich sklepach, uznało w konkluzji za „naj­bardziej przekonujący klucz do tej zagadki takt, że na ogół kosztują one konsumenta mniej niz pro­dukty zachwalane przez ogólnoamery kańską re­klamę. A rozbieżność cen rosła.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)