W SWOBODNYCH STOSUNKACH

Tylko w swobodnych stosunkach międzyludzkich odnajdujemy pełen ideał.” Jest charakterystyczne dla naszej historii, że termin użyty tutaj, o ile wiem, po raz pierwszy w Ameryce — znalazł się w takim „radykalnym”, utopijnym i antyinstytucjonalnym oświadczeniu.Co najmniej od czasów Roosevelta i partii postę­powej wi.ększość czołowych intelektualistów w USA politycznie popierała program, który określić mo­żemy jako liberalny (w sensie amerykańskim), po­stępowy czy radykalny. (Rzecz jasna, amerykańska perspektywa polityczna jest skrócona i jej cen­trum leży znacznie bardziej na prawo w porówna­niu na przykład z Francją, ale pozycja intelektua­listów w stosunku do centrum była podobna.)

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)