W SPRAWACH PUBLICZNYCH

Od niemal trzydziestu lat każdy, nawet średnio poinformowany w sprawach publicznych, obywatel zdał sobie sprawę z mechanizmu, za pośrednictwem którego działają eksperci. Z początku, w okresie Nowego Ładu, powołano znany szeroko trust móz­gów i wszystkie rozgałęzione agencje kontrolne ce­lem zmagania się z kryzysem; podczas wojny mie­liśmy Biuro Służby Strategicznej i Biuro Badań Naukowych i Rozwoju. Obecnie działa CIA, AEC, Centralne Zrzeszenie Właścicieli Ziemskich, Ame­rykańska Rada Inżynieryjno-Techniczna, Rand Cor­poration, prezydencka Rada Doradców Ekonomicz­nych oraz liczne agencje prowadzące badfcnia nad środkami i strategią wojny, które zajmują się spra­wami pozostającymi poza zasięgiem kontroli prze­ciętnego człowieka, ale które mogą określać i czę­sto określają jego losy.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)