UTRZYMANIE TENDENCJI

Pewien pracownik szkoły średniej na jednym z przedmieść Chicago powiedział mi, że w tym osiedlu zamieszkałym przez wykwalifiko­wanych robotników i urzędników „większość ma­tek naszych uczniów pracuje poza domem. Niektó­rzy uczniowie mówią, że widują swoich rodziców tylko w niedzielę.” Nauczycielka z San Francisco wyraziła opinię, że dziś rodzice mniej się interesują nauką swoich dzieci. Wytłumaczyła to następująco: „Może dlatego, że tyle matek pracuje. Wszyscy mu­szą mieć nowe samochody, lodówki, więc pracują. Często tracą na tym dzieci.” Jeżeli utrzyma się ten­dencja przyjmowania przez matki pracy poza do­mem — a na to wygląda — Amerykanie nie bez racji mogą zacząć się zastanawiać nad przyjęciem duńskiego systemu luksusowych instytutów opieki nad dziećmi, z personelem o specjalnych kwalifi­kacjach.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)