UMIEJĘTNOŚĆ ROZUMIENIA

Właśnie umiejętność zrozumienia i wyrażenia nie tylko róż­nych, ale sprzecznych ze sobą punktów widzenia, identyfikowania się w wyobraźni czy nawet ogar­nięcia sprzecznych uczuć i idei stanowi bodziec do najbardziej wartościowych prac we wszystkich dziedzinach przejawiania się człowieczeństwa i w wielu dziedzinach badań. Człowiek stanowi splot sprzeczności, i życie nawet intelektualisty nie jest logiką, jak powiedział Holmes, lecz doświad­czeniem. Obserwując intelektualistów przeszłości lub tych, których znamy z widzenia, stwierdzimy, że u jednych dostrzegamy jako cechę dominującą skłonność do gry umysłu, u innych pietyzm dla myśli. Ale wśród większości intelektualistów każ­da z tych cech jest poskramiana i ograniczana przez drugą.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)