UMIARKOWANY SZACUNEK

Życie jego otacza pewien umiarkowany i dyskretny szacunek. Jeśli jako ekspert przyjmuje na siebie rolę świecką mieszając się do spraw publicznych, może z przera­żeniem spostrzec, że jako osoba publiczna musi po­godzić s;ię z niską etyką kontrowersji panującą w naszych sferach politycznych i brakiem szacunku dla życia prywatnego charakterystycznym dla na­szego społeczeństwa. Może on nawet zapomnieć, że niechęć i potwarz, jakie go spotykają, nie są skie­rowane specjalnie przeciw niemu czy intelektuali­stom, lecz są udziałem niemal każdego czynnego znanego polityka; nawet wielu naszych najwięk­szych polityków — między nimi Jefferson, Lincoln Roosevelt, nie było nietykalnymi. Jak powiedział kiedyś Emerson: „Czy każdy Amerykanin, który sta­je się znany, nie jest od razu narażony na obrazę oszczerstwa?”

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)