TREŚĆ KAŻDEJ KULTURY

Treścią każdej kultury jest jej etos, który na­daje sens życiu ludzi objętych jej kręgiem. Gdy­by taki tez miał być sprawdzian w przypadku kul­tury popularnej, okazałoby się, że jest ona po­zbawiona treści. Wspominaliśmy już jej liczne porażki. To, co rzuca na kulturę popularną jako całość ‚tak niepokojące światło, najłatwiej dostrzec, jeżeli zbada się związki między rozrywką, sztukanudą. Freud pojmował sztukę jako rozrywkę, „iluzję w przeciwieństwie do rzeczywistości”, „zastępcze zaspokojenie”, tak jak marzenie senn,e.W tej sprawie podzielał w pełni dawny i dziś jeszcze po­pularny pogląd na sztukę. Pogląd ten jest właściwy w odniesieniu do „sztuki” popularnej, do pseudo- sztuki, produkowanej dla zaspokojenia popytu na rozrywkę. Jako definicja sztuki jest on jednak błęd­ny i zbyt uproszczony.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)