TABLICE REKLAMOWE

Tablice reklamowe wtargnęły na amerykańskie autostrady i tak się rozpanoszyły na wielu odcin­kach, że nawet pewien ekspert od ogłoszeń pod go­łym niebem publicznie narzekał, że podróż na Flo­rydę, w jaką wybrał się z żoną, „zepsuły” mu setki mil autostrady, której najpiękniejsze odcinki obsta­wiono po obu stronach tablicami reklamowymi. Je­den z prawników nowojorskich oskarżył lobbystów popierających reklamę pod gołym niebem o to, że wywierają presję na stanowe ciało ustawodawcze zobowiązując członków tego ciała — przez udzie­lanie im bezpłatnej lub tańszej przestrzeni rekla­mowej w czasie wyborów — do zapobiegania od­nośnym restrykcjom prawnym. Agent zbierający dane dla „Reader’s Digest” stwierdził, że nowy fe­deralny system autostrad, liczący łącznie 41 000 mil, stanie si<» „śmietniskiem tablic reklamowych”, jeże­li stanowe ciała ustawodawcze nie zrobią czegoś, aby temu przeciwdziałać.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)