STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE

To właśnie usiłuje robić przemysł „stosunków mię­dzyludzkich”, i bez wątpienia zaspokaja jakąś po­trzebę oraz może być pomocny tak samo jak che­miczne środki uspokajające czy podniecające. Wy­daje się jednak nieprawdopodobne, aby taśma mon­tażowa — łącznie z taśmą obsługiwaną przez do­radców w dziedzinie stosunków międzyludzkich — mogła dać więcej niż złudzenie indywidualności.Aby więcej produkować, ludzie pracują w warun­kach pozbawiających indywidualności, za co otrzy­mują w nagrodę wyższy dochód i wolny czas. W ten sposób mogą więcej konsumować i rzeczywiście więcej konsumują. Ale jako konsumenci znowu mu­szą się wyzbywać indywidualnych gustów. Korzyści produkcji masowej zbiera się tylko wtedy, jeśli po­łączy się odbierającą indywidualność pra:ę z rów­nie pozbawiającą indywidualności konsumpcją.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)