SPOTYKANY SPRZECIW

To pewne, często napotyka się w nich sprzeciw wobec tego lub owego, a także sprzeczno­ści opinii. Należy to do przyjętego u nas stylu ży­cia — dopóki owe sprzeciwy nie atakują niczego poza grzechem i złem tam, gdzie to jesl; przyjęte, i tak, jak to jest przyjęte. Środki masowego prze­kazu muszą podtrzymywać „właściwe standardy ży­ciowe”, podczas gdy sztuka musi tworzyć, a nie podtrzymywać poglądy. Podana przez film albo radio wizja dramaturga lub powieściopisarza nie może odbiegać od przyjętych „właściwych standar­dów” i musi dostarczać rozrywki. Musi być ukształ­towana zgodnie z gustem odbiorcy, nie może tego gustu kształtować. Cnota musi triumfować — ba­wiąc, i to cnota taka, jaką ją widzi odbiorca.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)