SPECYFICZNA ROLA

Choć specyficzna rola, jaką odgrywa kultura po­pularna, śmienia się w zależności od wpływu in­nych czynników kształtujących życie każdej jed­nostki kultura ta musi być zaliczona do różno­rodnych hamujących przyczyn i skutków mecha­nizmów obrony i tłumienia. Może ona wyrządzić wiele szkody lub żadną albo stanowić- jedyne do­stępne źrodło ulgi mimo wszystkich swych niedo­statków. Kiedy jednak kultura popularna odgrywa w życiu główną rolę, miały (lub mają) miejsce is­totne stłumienia. Kultura popularna dostarcza za­spokojeń zastępczych i nie szuka się już prawdzi­wych, ponieważ uległy stłumieniu pierwotne impul­sy. Jest ona jednak namiastką i fałszerstwem. Pro­wadzi w ślepą uliczkę i zawodzi, gdyż ani pragnie­nie, ani zaspokojenie nie są prawdziwe. „Tam gdzie pragnienie jest bez treści, daje się wszystko, a nie dostaje nic.”

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)