SCEPTYCYZM

Sceptycyzm wobec formal­nie kultywowanego intelektu przetrwał do wie­ku XX. W naszych czasach jednak społeczeństwo amerykańskie jest dużo bardziej skomplikowane i bardziej powiązane z resztą świata. W większości dziedzin życia formalne wykształcenie stało się ko­niecznym warunkiem sukcesu. Jednocześnie skom­plikowane warunki współczesnego życia przekreśli­ły wiele zajęć, jakie zwykły obywatel może dobrze i kompetentnie wykonywać sam dla siebie. W daw­nej ludowej mitologii Ameryki panowało niepod­ważalne przekonanie o wszechwiedzy zwykłego obywatela. Uważano, że może on bez specjalnego przygotowania wykonywać różne zawody i kiero­wać rządem.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)