RÓŻNICE SZTUKI

Sztuka bowiem musi się różnić od aprobo­wanych, to jest ogólnie przyjętych poglądów mo­ralnych czy estetycznych, przynajmniej wtedy, kie­dy kształtują się one w umyśle odbiorcy. Sztuka jest zawsze świeżym spojrzeniem na świat, nowym doświadczeniem albo tworzeniem nowego życia. Je­żeli w jakichś istotnych aspektach nie przełamuje i nie ulepsza ani nie odnawia tradycyjnych, przyję­tych i aprobowanych standardów moralnych i este­tycznych, jeżeli tylko powtarza, nie tworzy — nie jest sztiką. Jeżeli jest sztuką, nie da się pogodzić z „właściwymi standardami życiowymi”, które mu­szą rządzić środkami masowego przekazu I tak to w środkach masowego przekazu nie wol­no kwestionować ludzkiego losu w tym, w czym podlega on zakwestionowaniu — nie wolno zasiewać zwątpienia w przyjęty styl życia ani w przyjętą na­czelną zasadę.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)