PRZEZ KILKA LAT

Przez kilka lat po tej wojnie Armia przeprowadzała żmudne badania poszukując wytłumaczenia, dla fak­tu, że tylu wziętych do niewoli Amerykanów po­szło na współpracę z wrogiem czy też okazało prze­rażający egoizm albo po prostu popadło w rezygna­cję i zmarło. Współpracę tę w jakiejś formie upra­wiała jedna trzecia wszystkich amerykańskich jeńców-szeregowych, zmarła w niewoli więcej niż je­dna trzecia. I, co najbardziej zaskakujące, dwudzie­stu jeden jeńców — po raz pierwszy w dziejach — nie wybrało powrotu do domu przy pierwszej za­ofiarowanej im okazji. Zastępca podsekretarza stanu do spraw Armii Lądowej określił wyniki tych badań dotyczących zachowania jeńców amerykańskich na Korei jako „przygnębiające”. Pisarz Eugene Kin- kead rozmawiał z wieloma oficerami zatrudniony­mi w ewidencji zmarłych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)