POTĘGUJĄCA BEZRADNOŚĆ

Można teraz powiedzieć, że osoba, którą tutaj rzeczywiście mamy na myśli, to nie intelektualista, ale ekspert; że wielu intelektualistów nie jest eks­pertami i nie odgrywa poważniejszej roli w życiu publicznym i że wielu z nich nie wywiera wielkiego wpływu na świadomość społeczną. To jest poza dyskusją, ale moim zdaniem stosunek do intelektua­listów wynika ze stosunku do tych spośród nich, którzy wpływ ów wywierają. Na ogół intelektua­liści zwracają na siebie uwagę publiczną, kiedy występują w jednej z dwóch ról — jako eksperci lub ideolodzy. W obu wypadkach wywołują po­ważne, i w pewnym stopniu uzasadnione, obawy i niechęci. W obu wypadkach potęgują oni istnie­jące w naszym społeczeństwie uczucie bezradności, ponieważ ekspert budzi żywą niechęć społeczeń­stwa, które nie chce być przedmiotem ciągłych ma­nipulacji, ideolog — wywołuje przestrach przed wy­wrotowcami i wzmaga wszystkie inne poważne stre­sy psychiczne wynikające z nowoczesności.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)