POSTĘPOWE POGLĄDY

Nie przeczę także, że mieliśmy licznych konserwatyw­nych intelektualistów, a nawet paru reakcyjnych; ale jeśli istnieje w Ameryce coś w rodzaju inte­lektualnego establishment, to było ono zawsze jeśli nie silnio radykalne (co nawet nie odpowiadałoby terminowi establishment), to w każdym razie na lewo od centrum. I ściągało na siebie zawsze za­ciekłą niechęć prawicy, która chętnie zacierała róż­nicę między ugrupowaniami umiarkowanie postę­powymi i rewolucyjnymi.Póki postępowe poglądy środowiska intelektual­nego pozostawały mniej lub bardziej w zgodzie z powszechną atmosferą protestu społecznego, jak to było zwłaszcza w okresie partii postępowej i No­wego Ładu, skrajna prawica niewiele mogła im zro­bić. Ale związanie się dużej części intelektualistów z komunizmem i sympatyzowanie z nim w latach trzydziestych wzmogło ataki ze strony prawicowych przeciwników.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)