PODDANIE DZIAŁANIU

Dzieje się tak dlatego, że dla ludzi „The Medium” życie nie jest wystarcza­jącą materią sukcesu, olśnienia i sławy, nie jest dostatecznie zabawne, nie dostarcza dość rozrywek odprężenia, nie jest odpowiednio poddane działa­niu „środków”. Sztuka zaś jest za trudna albo zbyt indywidualna, zbyt nowatorska lub poddana zbyt­nim rygorom, za mało bezpośrednia albo zbyt za­leżna od tradycji i przeszłości, od postaw i uzdol­nień. Jej pośrednictwo bywa dziwaczne albo prze­sadzone, nieraz nawet nie można w ogóle dopatrzyć się w niej pośrednictwa. Właściwa „środkom” mie­szanina retoryki i rzeczywistości, zapewniająca lu­dziom to, czego — jak wiemy — chcą, i w takiej formie, jaką — co również wiemy — lubią, jest bardziej efektywna i trudniej się jej oprzeć, sku­teczniej też formuje nowe obyczaje niż jakakolwiek sztuka.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)