POCZĄTKUJĄCA KULTURA

Matthew Arnold mówił kiedyś o naszej począt­kujące, kulturze w słowach, których znaczenie dla kultury dojrzałej nieco się zmieniło, ale jeszcze się me ulotniło: „Rzeczą budzącą prawdziwe niezado­wolenie z cywilizacji amerykańskiej jest brak tego, co Ci sk a we, brak wynikający głównie z niedo­statku dwóch wielkich składników Ciekawego: wzmosłosci i piękna.” Ten sposób użycia słowa ,ciekawe (a może też ów ton nauczyciela wskazująeego to co oczywiste, a godne potępienia) świad­czy, jak daleko Arnold wybiegł naprzód w swych rozważaniach na temat upadku Zachodu. Wszak do­piero w ostatnich czasach żądamy, aby nas zacieka­wiano. Znalazł on to słowo u Carlyle’a. Carlyle pi­sał do przyjaciela, chcąc go przekonać, by nie emi- gro wał do Stanów Zjednoczonych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)