OSAMOTNIENIE W OBRONIE

Smutns byłoby, gdyby intelektualiści pozostali osamotnieni w obronie tych wartości, chcciaż fak­tem jest, że ich entuzjazm czasem nie prowadził do niczego. Prawdą jest jednak również, że intelektua­liści są właściwie bardziej odpowiedzialni la te war­tości niż inni ludzie, i należy zapisać na chwałę warstwy intelektualistów Zachodu w czasach no­wożytnych, że spośród wszystkich warstw w jaki­kolwiek sposób uprzywilejowanych wykazała ona największe i najbardziej konsekwentne zaintereso­wanie dobrem warstw znajdujących się u dołu dra­biny społecznej. Poza poczuciem zaangażowania in­telektualisty kryje się przekonanie, że świat powi­nien znaleźć zrozumienie dla jego poczucia rozsąd­ku, jego pasji sprawiedliwości i porządku; z te­go przekonania wynika wiele jego zalet cennych dla ludzkości, ale także wiele zła.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)