ODWRÓCENIE UWAGI

Odwracają jednak naszą uwagę od upły­wu czasu, którego nie pozwalają nam wypełnić. Środki masowego przekazu starają się także przy­ciągnąć na rynek masowy te talenty i dzieła, które w innym przypadku mogłyby tworzyć nowe wizje, i pochłaniają znaczną część naszej zdolności do bez­pośredniego i głębokiego doświadczania sztuki i ży­cia. Spełniają jednakże w ten sposób tylko to, cze­go się od nich żąda.Szczegółowo rozpatrzyliśmy przypadki, skutki i ogólne cechy kultury popularnej i przekonaliśmy się, że są one nieuniknione w ekonomice produkcji masowej. Ale treści kultury popularnej dotknęliś­my zaledwie pobieżnie. Niejakie badania w tej dzie­dzinie już poczyniono, choć wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. Szczupły zakres tej pracy nie pozwa­la nam też podkreślić licznych materialnych korzyś­ci wypływających z uprzemysłowienia. Nie mamy zamiaru ich negować.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!