O WIELE WIĘCEJ

Skoro o tyle więcej się produkuje w krótszym czasie, więcej pozostaje czasu wolnego od pracy za­robkowej. Przy pracy spędza się mniej niż dawniej godzin dziennie i mniej dni tygodniowo. Czas pra­cy skurczył się w skali całego ludzkiego życia. Lu­dzie żyją dłużej, ale później zaczynają pracować i wcześniej pracować przestają. Z tego także, praw­dopodobnie, najbardziej skorzystali biedni — czas pracy bogatych prawie się nie zmniejszył. Istotnie, po części z powodu podatku spadkowego, po częś­ci z powodu utraty prestiżu, warstwa niepracująca, niegdyś patronująca wyższej kulturze, skurczyła się jako osobna grupa. Na ogół, choć ubóstwo ma­terialne jest mniejsze, zmiany światopoglądowe sprawiły, że procent ludzi pracujących dla zarob­ku wzrasta wraz z doskonaleniem się techniki.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!