NOWE NACISKI

Te nowe naciski sprawiają, że coraz więcej ludzi znajduje najwyższe życiowe zaspokojenie raczej w roli konsumentów niż wytwórców. I naciski te wysuwają na pierwsze miejsce takie cechy, jak po­goń za przyjemnością, dogadzanie sobie, materia­lizm i bierność jako rzucające się w oczy cechy amerykańskości. Chyba nie jest przypadkiem, że te miejscowości w Stanach Zjednoczonych, w których najbujniej krzewi się hedonizm — Los Angeles, Miami i Las Vegas — znajdują się także wśród najszybciej rozrastających się wielkich miast na­szego kraju. Jest sprawą dyskusyjną, czy ta tendencja do he- donizmu reprezentuje regresję, czy postęp. Wydaje się jednak, że Amerykanie uczyniliby rozsądnie, gdyby przyj rżeli się z uwagą zachodzącym zmia­nom. Wtedy mogliby stwierdzić, czy podobają im się one, czy nie, i od tego uzależnić swoje dalsze postępowanie.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)