NIE MA PEWNOŚCI

Czy to możliwe, aby ludzie w Stanach Zjednoczonyeh zdołali wypracować na dalszą metę jakiś zdro­wy, inteligentny i zadowalający sposób życia i za­chowali przy tym umiarkowanie kwitnącą gospo­darkę?Nie ma absolutnej pewności co do tego. Ale na­leży zbadać możliwości, póki jeszcze nie jest za późno, aby zacząć. Może istnieją jakieś proste roz­wiązania tego problemu, choć autorowi nie są one znane.Pewna liczba myślicieli-ekonomistów coraz wy­raźniej sobie uświadamia, że wchodzi tu w grę nie tylko gospodarka Stanów Zjednoczonych, ale kurs, na jakim znalazła się cała cywilizacja naszego kra­ju. Może paru z nich zaczyna się orientować zarów­no w potrzebach konsumenta, jak i w lepiej rozu­mianych potrzebach producenta.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)