NIE JEST WAŻNE

Nie jest ważne, co ludzie chcą kupić, byleby chcieli kupować taką ilość danych artykułów, żeby to po­zwoliło na ich masową produkcję. Reklama poma­ga w unifikowaniu gustu, w jego odindywidualizo­waniu, a więc umożliwia także masową produk­cję.Nie ma dowodów na poparcie teorii, które głoszą, że kapitalizm, przy pomocy reklamy i środków ma­sowego przekazu, rozmyślnie (lub też głupio) paczy zdrowy z gruntu wrodzony gust mas. 2′,unifikowa­nego gustu wymaga masowa produkcja — zarówno kapitalistyczna, jak socjalistyczna. A wydajność (czy opłacalność) nie zależy od jakości tego gustu, tylko od tego, czy podzielają go wystarczająco duże grupy.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)