NATURA MASOWYCH ŚRODKÓW

Sama natura środków masowego przekazu wyłą­cza sztukę i wymaga od kultury popularnej wy­twarzania surogatów. Mimo że kod produkcji Hay- sa stosuje się tylko do filmów, podstawowe jego prawid3o stanowi zasadę, której muszą być posłusz­ne wszystkie środki masowego przekazu; otóż obo­wiązują „właściwe standardy życiowe, podporząd­kowane tylko wymaganiom sztuki dramatycznej i celom rozrywki”. Bez wątpienia „właściwe stan­dardy to te, które zapewne większość odbiorców będzie uważała za „właściwe”. Sankcjonują wszy­stko to, co nie niepokoi ani nie obraża odbiorcy   ale nic poza tym. „Właściwe standardy życiowe” muszą ‚wykluczać sztukę (poza tym i owym z klasy­ków ).

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)