NARÓD AMERYKAŃSKI

Naród amerykański po drugiej wojnie światowej został zmuszony do dokonania bardziej g;wałtownej zmiany swojego systemu wartości niż w jakimkol­wiek innym dającym się porównać okresie czasu w całej jego historii. Niektóre z tych świeżo ufor­mowanych ocen, postaw i poglądów można by uznać za szalenie atrakcyjne i zachęcające, na przykład poszerzenie się światopoglądu i bardziej pozytywna postawa wobec ludzi zewnętrznie innych. Inne jed­nak bezpośrednio rodzą się z nacisków i bodźców, które zachęcają Amerykanów do zwiększania kon­sumpcji, i to one nas tu interesują. Joseph Wood Krutch uważa, że przewartościowanie moralne, ja­kiego wymaga przystosowanie do gospodarki obfi­tości, jest w gruncie rzeczy równie drastyczne jak każde przewartościowanie, któremu musiał sprostać człowiek cywilizowany, od kiedy chrześcijaństwo ogłosiło źródłem wszelkiej cnoty pokorę w miej­sce pychy.                                                                              .          .

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)