MORALNA ROLA

Wspólnie intelektualiści często starali się pełnić rolę jakby moralnych czułków rodzaju ludz­kiego, przewidując i w miarę możliwości wyjaśnia­jąc podstawowe problemy moralne, zanim utoro­wały one: sobie drogę do świadomości ogółu. Myśli­ciel uważa się za stróża takich wartości jak rozum i sprawiedliwość, związanych z jego własnym po­szukiwaniem prawdy, a czasami występuje on tak­że namiętnie jako osoba publiczna, ponieważ jego własna tożsamość wydaje się zagrożona przez jakieś poważne nadużycie. Przypomnijmy tylko wystąpie­nie Woltera w obronie rodziny Calas, Zoli po stro­nie Dreyfusa, amerykańskich intelektualistów pod­czas procesu Sacco i Vanzettiego.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)