MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A ARTYSTĄ

Stosunek między przeszłością a artystą czy czło­wiekiem kultury jest niemal przeciwieństwem tego stosunku z resztą naszego społeczeństwa. Dla arty­sty współczesność jest tylko ostatnim słojem wiel­kiego pnia, zrozumiałym i cennym tylko przy ist­nieniu wszystkich poprzednich słoi. Reszta społe­czeństwa widzi ów ostatni, przysłaniający wszystko pierścień na powierzchni pnia, to zaś, co pod spo­dem, jest dla niej lekceważonym i niemal hipote­tycznym fundamentem. Kiedy Northrop Frye pisze, że „zaabsorbowanie humanistów przeszłością jest czasem wysuwane przeciwko nim jako zarzut przez tych, co zapominają, że stoimy w obliczu przeszło­ści, która może być podobna do cienia, ale jest wszy­stkim, co tutaj istnieje” — wówczas wyraża on to, co jest w oczywisty sposób prawdziwe dla artysty czy twórcy kultury.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)