MATERIALIZM WE WSZELKIEJ POSTACI

Okazuje się, że całe to zaabsorbowanie konsump­cją — czyli materializm we wszelkiej postaci — ma szczególnie silny wpływ na postawy młodych ludzi wychowanych w tym nowym środowisku w Sta­nach Zjednoczonych. Pewna liczba badaczy dostar­cza danych, które bynajmniej nie odpowiadają na­szej tradycyjnej koncepcji młodzieży amerykań­skiej, mającej się składać z ambitnych, ideowych samodzielnych indywidualistów z nadzieją budują­cych lepszy świat.Dwóch psychologów, James Gillespie z Colby Col­lege i Gordon Allport z Uniwersytetu Harvarda, do­konało kilka lat temu . analizy postaw studentów wyższych uczelni na całym świecie. Analiza ta wy­kazała, że młodzi Amerykanie są w swoich aspira­cjach bardziej egocentryczni i materialistyczni niż młodzież większości krajów objętych badaniami. Uczeni zwrócili się do 1800 młodych ludzi z dzie­sięciu krajów z pytaniem, jak sobie wyobrażają swoją przyszłość.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)