LUDZKI CZŁOWIEK

„Człowiek jest naprawdę ludzki — powiedział Schiller — tylko wtedy, kiedy oddaje się zabawie.” Maksyma ta przekazuje nam świadomość istnienia nadwyżki przewyższającej wymogi samej egzysten­cji. Veblen mówił często o zdolnościach intelektual­nych jako „próżnej ciekawości”, co jest jednak o ty­le błędne, że dociekliwość igrającego umysłu od­znacza się bezustanną niecierpliwością i aktywno­ścią. Ta bezustanna niecierpliwość i aktywność daje specyficzny kształt jego pojęciu prawdy i niechęci do dogmatów.Idealnie to ujmując mówi się, że dociekanie praw­dy leży u podstaw pracy intelektualisty, wynosi się jednak w ten sposób nadmiernie wysoko jego dzia­łalność, a jednocześnie nie w pełni ją charaktery­zuje.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)