KULTURA POPULARNA

W przeciwieństwie do innych typów kultur kultura popularna — cały styl życia z ukształtowanymi od­rębnymi wzorami odczuwania, myślenia, wierzenia i postępowania — stała się możliwa i w rezultacie nieunikniona w wyniku produkcji masowej. Dopó­ki nie pojmiemy w pełni wymagań i skutków uprzemysłowienia, kultura popularna pozostanie dla nas niezrozumiała *.W ciągu ubiegłych dwóch stuleci maszyny i spec­jalizacja ogromnie wzmogły produktywność gospo­darki — ilość dóbr produkowanych na roboczogo- dzinę — w Europie i w Ameryce. Proces ten za­szedł najdalej w Ameryce, gdzie też kultura popu­larna najbardziej się rozwinęła. Choć wzbogace­nie doprowadziło do wielkiego przyrostu ludności, produkcja na osobę wzrosła zdumiewająco i dalej wzrasta.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!