KŁOPOTLIWA FAZA

Mamy teraz przed sobą ostatnią i najbardziej kło­potliwą fazę analizy nacisków i implikacji niesio­nych przez niepowstrzymany wzrost konsumpcji w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli w ogóle należy szukać jakiegoś wyjścia, to jakie ono być powinno? Jeżeli, jak się wydaje, tendencje dnia dzisiejsze­go rysują przed obywatelami Stanów Zjednoczo­nych wcale niepiękny obraz przyszłości, to czy ist­nieje jakaś ucieczka od tych nacisków, która by nie rozprzęgła gospodarki? I jeżeli nie da się uniknąć pewnego rozprzężenia w razie zmiany kursu, to czy raczej nie należy się z nim pogodzić niż trzymać się aktualnej karkołomnej drogi? Na tej drodze, na ja­kiej się znajduje, naród amerykański staje się jak gdyby tucznikiem, którego coraz obficiej się karmi nie pytając o zgodę; coraz powolniejszym przedmio­tem manipulacji i nabywcą coraz większej masy szybko tracących aktualność i wartość towarów, a jednocześnie coraz głębiej popada w nałóg doga­dzania sobie i coraz gruntowniej wyzbywa się war­tości, których nic nie zastąpi.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)