JEDEN Z REZULTATÓW

Opowiedział mi, że idzie do lekarza i czeka wraz z pacjentami na swoją kolejkę po­nieważ pacjenci nie lubią lekarzy, których podej­rzewają o wpuszczanie do gabinetu ludzi poza ko­lejnością. Często, jak mówił, zdarza się, że zastaje już w poczekalni innego komiwojażera. Wychodzi wtedy i wraca później, gdyż lekarze nie lubią oglą­dać w swoich poczekalniach zbyt wielu komiwoja­żerów naraz. Zniechęca to pacjentów.Jednym z rezultatów całego tego nacisku rekla­my jest fakt, że lekarze, słysząc tak często nazwy firmowych specyfików, zwykle przepisują je uży­wając właśnie nazw firmowych, a nie ich składu czy nazwy naukowej, jak ich na ogół uczono na studiach. Zazwyczaj leki firmowe kosztują pacjen­ta dużo więcej niż leki niefirmowe wykonane we­dług tych samych receptur.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)