INTELIGENCJA

Można by dodać, że — jak się wydaje — inteli­gencja nie chroni przed zmaterializowaniem naszej epoki.* Przewodniczący Komitetu Rozdzielającego Stypendium za Zasługi dla Narodu złożył raport do­tyczący aspiracji ludzi, którzy zwyciężyli w elimi­nacjach do tego stypendium. Stwierdził, „że w zdu­miewaj ąco wielkiej liczbie przypadków tęsknią oni do łatwego i przyjemnego życia na przedmieściach oraz godziwego dochodu, który by im zapewnił ma­terialny luksus. Bardzo niewielu wyraża gotowość do pracy dla idei albo w bezinteresownej służbie wiedzy.Dotychczas mówiliśmy głównie o zarysowujących się postawach i cechach charakteru studentów ame­rykańskich. Wojna koreańska ze swojej strony stała się probierzem dla młodzieży ze wszystkich warstw.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)