INTELEKTUALNA SUGESTIA

Sugestia, że intelektualista ma szczególną zdolność czynienia zła, prowadzi jednak do wniosku, że jego pietyzm dla intelektu nie wystarcza. Mozę on żyć dla idei, jak mówiliśmy, ale coś musi go powstrzy­mać od tego, aby żył dla jednej idei, stał się obsesyjny lub groteskowy. Mimo że istnieli fana­tycy, których uważać można za intelektualistów, fanatyzm jest wadą gatunku, a nie jego istotą. Jeśli zainteresowanie ideą, nawet pełne oddania i szcze­rości, sprowadza się do podporządkowania jej pew­nej ograniczonej, podjętej z góry koncepcji lub zu­pełnie zewnętrznemu celowi, intelekt wchłonięty zostaje przez fanatyzm. Jeśli jest coś bardziej nie­bezpiecznego dla życia umysłowego niż brak nie­zależnego zaangażowania wobec idei, to jest to zbyt wielkie zaangażowanie wobec określonej i wąskiej idei.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)