INTELEKTUALISTA JAKO EKSPERT

W porównaniu z intelektualistą jako ekspertem, który musi być zaakceptowany, nawet kiedy wzbu­dza obawę, intelektualista jako ideolog spotyka się z jawnymi podejrzeniami, niechęcią i brakiem zaufania. Ekspert pojawia się jako groźba podporząd­kowania czy zniszczenia przeciętnej jednostki, ale ideologa powszechnie oskarża się o to, że już znisz­czył wymarzone społeczeństwo amerykańskie. Aby zrozumieć źródła tego przekonania, trzeba przypo­mnieć, jak konsekwentnie intelektualiści angażo­wali się w polityce przeciwko prawicy. Nic; jest to, rzecz jasna, zjawisko wyłącznie amerykańskie. Współcześnie traktuje się intelektualistów jako war­stwę, odrębną siłę społeczną, nawet san:, termin intelektualista utożsamia się z pojęciem pro­testu politycznego i moralnego.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)