ILOŚĆ REKLAM

Taki ich ładunek, jak uzna­ło Biuro, to przykład „skrajnej” super komercjali­zacji. W tygodniu objętym badaniami stwierdzono 389 przypadków skrajnej super komercjalizacji. Biu­ro utrzymuje, że liczba ta byłaby dużo groźniejsza, gdyby badania objęły program dzienny. Oficjalnie członkowie Amerykańskiego Stowarzy­szenia Stacji Telewizyjnych zobowiązani są nie „potrajać” reklamówek w swoich programach, to zna­czy, nie nadawać trzech reklamówek pod rząd, jed­ną po drugiej. Biuro Badania Programów Reklamo­wych na 71 skontrolowanych stacji wykryło 1287 takich „trójkowych zestawów” łamiących owo zobo­wiązanie. Wykryto nadto 111 przypadków nadawa­nia czterech i więcej reklamówek pod rząd. Inni obserwatorzy stwierdzili przypadki, kiedy telewizja puszczała aż do dziewięciu rozmaitego rodzaju prze­kazów komercjalnych jeden po drugim.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)