GORSZY GUST

Nie wolno twierdzić, że gust mas stał s:ię gorszy, niż był, stał się on tylko ważniejszy dla potencjal­nych twórców wyższej kultury — o tyle ważny, że ich izoluje lub przyciąga na masowy rynek. Dopóki nacisk masowego rynku nie był taki potężny, jaki jest dzisiaj, nie miał wielkiego wpływu na produk­cję wyższej kultury niezależnie od tego, czy był do­bry, czyjzły.Gust mas sam w sobie przypuszczalnie zepsuły omawiane już zjawiska odindywidualizowania i niszczenia tradycji. Kultura ludowa wykształciła zespół możliwości, dla których niezbędne są związ­ki osobowe i zbiorowościowe niszczone przez uprze­mysłowienie. Inny jednak zespół możliwości, dziś w pełni rozwinięty przez środki masowego przekazu, istniał zawsze i był przedmiotem ubolewali od cza­sów Platona.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)