GŁĘBSZE KORZENIE

W tej kru­cjacie komunizm nie był celem, ale bronią, i z te­go właśnie powodu wielu prześladowców nic nie znaczących krajowych komunistów nie okazywało żadnego zainteresowania dla walki z komuniz­mem w dziedzinie stosunków międzynarodo­wych.Głębsze korzenie Wielkiej Inkwizycji odsłaniają najlepiej inne emocje jej zwolenników: nienawiść do F. D. Roosevelta, nieprzejednana opozycja wobec reform Nowego Ładu, pragnienie usunięcia lub zni­szczenia ONZ, antysemityzm, negrofobia, izolacjo- nizm, dążenie do zniesienia podatku dochodowego, zakaz fluoryzowania wody w obawie przed zatru­ciem, opozycja wobec modernizacji życia kościelne­go. Własne określenie McCarthy’ego: „dwadzieścia lat zdrady” — wskazywało na sięgające daleko wstecz skargi pielęgnowane przez tych krzyżowców, chociaż rzecznik prawicy, Frank Chodorov, przed­stawił je w lepszej perspektywie mówiąc, że zdrada Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się w gruncie rzeczy jeszcze w 1913 r., z wprowadzeniem ustawy o podatku dochodowym.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)