GDZIE ZMIERZA SPOŁECZEŃSTWO ?

Jeżeli spróbujemy przewidzieć, w jakim kierun­ku zmierza społeczeństwo tak silnie oparte na eko­nomice nieustającego rozwoju uznanej za model amerykański, nie da się uniknąć konkluzji, że kie­runek ów będzie wymagał coraz bardziej zmysło­wego modelu życia, dopóki procesu tego nie zwolni wyczerpywanie się zasobów niezbędnych dla pod­trzymywania zmysłowości. Istnieje też inna możli­wość — że opór obywateli doprowadzi do zmodyfi­kowania tego modelu.Jak wiemy, Aldous Huxley w swoim Nowym wspaniałym świecie XXVI wieku założył istnienie jakiegoś sposobu zaradzenia problemowi ubywają­cych zas;obów. Albo, może nie brał poważnie tego problemu, ponieważ kiedy pisał swoją książkę w 1932 r., drenaż nie był jeszcze groźny.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)