FIRMY REKLAMOWE

Około 1969 r. nawet firmy reklamowe już przy­znawały, że argument, jakoby reklama przyczyniała się do obniżki cen, zaczyna służyć „cynikom i nie­dowiarkom”. Jednak ani firmy reklamowe, ani nikt z zewną trz nie jest skłonny wątpić, że reklama rze­czywiście stymuluje konsumpcję, szczególnie w przypadku produktów, które stanowią nowość al­bo zaspokajają luksusowe kaprysy. W tym sensie reklama stała się rzeczywiście przedmurzem ame­rykańskiego stylu życia i bez wątpienia nie chciał­bym należeć do ludzi, którzy, jak sądzi pan Brower, „chcą zburzyć reklamę”. W wielu przypadkach reklama ogranicza się do podania sposobu użycia i przydatności produktu. Czas jednak, aby wzrasta­jąca zależność gospodarki Stanów Zjednoczonych od reklamy została skrupulatnie oszacowana i oce­niona z punktu widzenia wpływu, jaki ma na życie w Ameryce.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)