ELEMENT PIETYZMU

Element pietyzmu odzwierciedla kościelne dziedzictwo intelektualistów: dążenie do prawdy i osiągnięcie prawdy wiązało się ze świętym urzę­dem. Jako ich spadkobierca, współczesny intelek­tualista odziedziczył brak odporności arystokraty na zapędy purytanów i egalitarystów w stosunku do arystokracji oraz brak odporności księdza na ataki antyklerykałów i ludowych przeciwników hierar­chii. Nie powinno nas dlatego dziwić, że pozycja intelektualisty rzadko była dogodna w kraju, który jest przede wszystkim ziemią demokratów i para­doksów.Do tragedii intelektualisty należy, że cechy, które on sam najbardziej ceni w sobie i w swojej pracy, nie zbiegają się z tymi, które ceni w nim społeczeń­stwo. Społeczeństwo ceni go, ponieważ można go wykorzystać dla wielu celów, od rozrywki publicz­nej do projektowania broni. Ale nie może ono na ogół zrozumieć właściwie tych cech jego usposobie­nia, które określiłem jako istotne dla jego intelektualizmu.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)