DBAJĄC O POWAGĘ

Dbając o swoją powagę, masowe środk:. przekazu muszą zarazem klecić jakieś pseudoproblemy, jak i rozwiązywać je przy pomocy klisz. Nie mogą do­tykać problemów prawdziwych i dawać prawdzi­wych rozwiązań. Wątki pękają od akcji, która za­mazuje mglistość i niedorzeczność znaczeń i rozwią­zań. Podobnie prawdziwą indywidualność postaci i sytuacji zastępują liczne charakterystyczne szcze­góły i nawyki. Im bardziej realistyczne są te cechy, tym zazwyczaj mniej realna jest sama postać albo sytuacja, i tym mniej ma wymowy. Dosłowny rea­lizm nie może zastąpić dorzeczności. Srcdki maso­wego przekazu gromią grzech i wszelkie uznane zło, nie mogą jednak kwestionować rzeczy, które za złe nie uchodzą, ani bodaj na pozór popierać rze­czy odczuwanych jako złe.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)