DĄŻENIE SPOŁECZEŃSTWA

Zamiast się przejmować — dowodził — handlowiec winien pilnować swojego interesu. Społeczeństwo zawsze będzie się zastana­wiać nad tym, do czego dąży, ktoś zawsze będzie się głowił nad problemami stawianymi przez per­spektywy rosnącej konsumpcji; tym kimś jednak nie powinien być biznesmen. Zakończył stwierdze­niem, że „kulturalne, duchowe, społeczne, moralne i wszelkie tego rodzaju konsekwencje jego działal­ności nie należą bynajmniej do jego zawodu”. W rzeczywistości, oświadczył, „biznesmen istnieje dla jednego wyłącznie celu, dla stwarzania i dostar­czania ekwiwalentów ceny z korzyścią dla siebie”. Stwierdził, że biznesmeni winni komu innemu zo­stawić troskę o zbawienie duchowe, strzeżenie wyż­szych wartości, kultywowanie godności ludzkiej i ochronę szacunku człowieka dla samego siebie.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)